Cami inredning och Dsign

Växtkomposition och plantering

För att en plantering ska hålla över tiden måste växterna anpassas enligt platsens förutsättningar. När CamidSign arbetar med växtdesign utgår vi från läget och tillvaratar miljöns tillgångar. Varje plats är unik och därför finns det alltid något som kan förstärkas och lyftas fram. Vi strävar alltid efter att olika delar i designen ska komma till sin rätta när det gäller växtval såväl som belysning, vackra stenar, trädgårdskonst, vattendekorationer mm.

Trädgårdsdesign och plantering med Camidsign

Trädgårdsdesign med växter

Vi ger förslag på blommor och växter från hela trädgårdar till enstaka rabatter och krukor. Växtkompositionen är upplagd enligt växternas färg, form, blomningstid samt krav på läge och jordmån. Kundens önskemål om växternas skötselkrav är en självklarhet för oss vid växtval och planering. Förutom växter jobbar vi gärna med andra element så som dekorationsstenar, krukor, belysning, trädgårdskonst mm för att skapa blickfång och harmoni på växtplatsen.

Plantering av växter och blommor

Ni kan välja att anlita oss att sköta hela planteringsarbetet eller så utför vi planteringen tillsammans. Vi kommer överens om en ordning som passar er.

Växter och design ska hålla över tid och därför är det viktigt att underarbetet vid anläggningen utförs grundligt och korrekt. I samarbete med plantskolor och växtleverantörer köper vi endast blommor och växter med god kvalitet till våra kunder. Garanterade friska växter med ett bra rotsystem som vi kontrollerar vid inköp. Vid plantering jordförbättrar vi med jord enligt växtsort och den befintliga jordmånen.

Med vår yrkeskunskap om plantering och växtdesign ger vi en bra start för era växter.

Välkommen att kontakta oss för mer information

Cami Inredning&dSign 073-0948396 info@camidsign.se