Cami inredning och Dsign

Trädgårdstjänster - priser

Priserna för våra tjänster styrs av projektens storlek, förutsättningar, tidsåtgång samt beställarens önskemål och behov. För oss är det viktigt att designförslagen stämmer överens med markförhållanden och husets karaktär samt med kundens behov. Därför kan tillvägagångsätt och arbetsupplägg variera mellan olika uppdrag. Våra kunder får alltid ett personligt och välanpassat förslag på arbetsmetoder enligt behov, tid och budget.

Inspirationsmöte - Trädgårdsrådgivning

Inspirationsmötet är ett konsultationsmöte hemma i er trädgård. Tillsammans diskuterar vi era behov och önskemål samtidigt som ni får tips och råd om trädgårdens utformning, materialval, växtkomposition, skötsel och andra trädgårdsknep för att förbättra er trädgård.
Inspirationsmötet är ett snabbt sätt att få hjälp med tankar och planer om design, anläggning och förbättring av trädgården.
Mer info om inspirationsmötet finns här

Pris: Inspirationsmöte från 3 600 kr inkl. moms

Trädgårdsritningar

Trädgårdsritningar har genomtänkta förslag och visar helheten, detaljer och proportioner. Med en trädgårdsplan får du en känsla för färg, form och material samt ett underlag för anbud eller vidare planering av kostnader och arbetssätt för att genomföra projektet. Om så önskas kan man börja med en idéskiss och senare utöka den till en mer detaljerad trädgårdsritning.
Mer info om våra olika trädgårdsritningar finns här

Pris: Trädgårdsritning från 16 000 kr inkl. moms

Projekthandledning

Projekthandledning och support från idé till färdigställande. Cami dSign hjälper er gärna under hela projektet - anbudsprocessen, projektmöten, anläggningen etc. Ni tecknar själva avtal med respektive entreprenör men vi finns med som designkonsult vid eventuella frågor som dyker upp under arbetet. Att få vara engagerad i hela processen försäkrar er om att slutresultatet blir som det var tänkt.
Mer info om projekthandledning finns här

Pris: från 3 600 kr inkl.moms

Inköp och plantering av växter

Inköp och plantering av växter. Vi hjälper gärna till med inköp av växter, krukor, belysning mm till ert trädgårdsprojekt. Efter anläggningsarbetet utför vi de sista detaljerna med växtkomposition och plantering. Eller behöver ni hjälp med att förbättra en befintlig plantering eller kanske ett nytt utseende på altanen/balkongen?
Vi utför plantering, gestaltning och inredning med olika växter och rekvisita - krukor, dekorsten, lampor, trädgårdskonst, möbler mm - allt för att få en fin helhet och harmoni.
Mer info om plantering av växter finns här

Pris: från 16 000 kr inkl. moms

Välkommen att kontakta oss för mer information

Cami Inredning&dSign 073-0948396 info@camidsign.se