Cami inredning och Dsign

Trädgårdsform och design

Personlig trädgård med geometriska former och lättskötta växter

Projektbeskrivning: En modern trädgård med färg, form och karaktärsfulla växter
Cami Inredning&dSign har utfört trädgårdsdesign som innefattar:

- behovsanalys och inventering av befintlig tomt för framtagning av projektunderlag
- designarbete med idéskiss, växtplan/växtlista, markplan med stenmaterial och mönster
- 3D illustrationsritningar
- projekthandledning under anläggningsprocessen
- inköp och plantering av växter, krukor och armaturer mm

Trädgårdens stil, material och designlösningar är detaljanpassat för en personlig men lättskött trädgård. Här har vi valt bort gräsmattan som kräver mycket skötsel och istället valt varierande material så som betongplattor, grus, stålkanter och marktäckande växter. För att få en fin balans i trädgården har vi designat med olika geometriska former - raka linjer, runda former och svängda ytor samt skapat blickfång med kontrastfärger och karaktärsfulla växter.

Trädgårdsdesign med Cami Inredning&dSign

Före

Trädgårdsdesign med Cami Inredning&dSign

Dränering- och markanläggning samt ombyggnation av källaringång

Trädgårdsdesign med Cami Inredning&dSign

Stenläggning.
Cami Inredning&dSign har medverkat under anläggningsprocessen

Trädgårdsdesign med Cami Inredning&dSign

En modern trädgård med färg, form och karaktärsfulla växter

Trädgårdsdesign med Cami Inredning&dSign Trädgårdsdesign med Cami Inredning&dSign

Trädgårdsdesign med Cami Inredning&dSign

Trädgårdsdesign med Cami Inredning&dSign Trädgårdsdesign med Cami Inredning&dSign

Trädgårdsdesign med Cami Inredning&dSign

År 1 - Nyplanterade växter

Trädgårdsdesign med Cami Inredning&dSign

År 2 - Växtkraft

Material, växter och design ska hålla över tid och därför är det viktigt att underarbetet vid anläggningen utförs grundligt och korrekt. Ni kan anlita oss att utföra inköp och plantering av blommor och växter. Vi hjälper gärna till även med inköp av krukor, jord, belysning mm som ingår i växtytan.

Ni kan välja att anlita oss att sköta hela planteringsarbetet eller att samarbeta tillsammans med oss. Vi kommer överens om en ordning som passar er.

Trädgårdsdesign - Trädgårdsplanering - Trädgårdsritningar

En trädgårdsritning har genomtänkta förslag och visar helhet, detaljer och proportioner. Ni kan välja från idéskiss till detaljritningar med material- och växtförslag samt belysning.

Trädgårdsplanering med Cami Inredning&dSign

Idéskiss - en dispositionsplan med övergripande karaktär

Trädgårdsplanering med Cami Inredning&dSign

Växtplan med växtlista

Trädgårdsplanering med Cami Inredning&dSign

Illustrationsplan i 3D

Trädgårdsplanering med Cami Inredning&dSign

Cami Inredning&dSign 073-0948396 info@camidsign.se
.