Cami inredning och Dsign

Trädgårdsarkitekt

Om ni skall anlägga en ny trädgård från grunden eller förändra en befintlig så är det viktigt att ha en bra och genomtänkt plan. Det är ett sätt att undvika att fastna i ogenomtänkta lösningar som kostar både tid och pengar att rätta till i efterhand. Med en trädgårdsplan kan man arbeta metodiskt och planera anläggningsarbetet uppdelat på ett antal år om det blir för mäktigt att ta allt på en gång. Möjlighet finns att välja olika nivåförslag av trädgårdsritningar och planeringen kan delas upp i etapper om så önskas. Cami Inredning&dSign planerar både små och stora trädgårdsprojekt, från planteringsytor till hela trädgårdar.

Trädgårdsdesign med trädgårdsarkitekten Camilla Grägg

Trädgårdsdesign med en trädgårdsarkitekt från Cami dSign

Vi börjar med ett möte där vi tar del av era planer och önskemål och presenterar Cami dSigns arbetsmetod. Efter vårt möte och överenskommelse av arbetssätt får ni en offert. Ni kan beställa från idéskisser till detaljritningar med exakta material, belysning och växtförslag.
En trädgårdsritning har genomtänkta förslag och visar helhet, detaljer och proportioner.

Vårt designarbete startar med ett att ni tillhandahåller en skalenlig tomtkarta (primärkarta). En aktuell primärkarta med måttanvisningar, markhöjder och husets placering, gärna i skala 1:100 eller 1:200. Den senaste primärkartan kan ni beställa från stadsbyggnadskontoret i er kommun.

I Cami dSigns trädgårdsritningar ingår det behovsanalys, avstämningsmöte och en revidering innan slutversionen av ritningen överlämnas. Våra ritningar är lättlästa och visar tydligt ytor och funktioner. Om så önskas kan man börja med t ex en idéskiss och senare utöka den till en mer detaljerad trädgårdsritning.

Trädgårdsritningar med genomtänkta förslag

Här visar vi några exempel på Cami dSigns trädgårdsritningar:

Dispositionsplan - ritning med en övergripande helhet
Skalenlig planritning som visar trädgårdens karaktär, ytor och form. Typ av markbeläggning och placering av växtelement så som träd, häckar, rabatter mm ingår i ritningen.
Pris från 16 000 kr inkl.moms

Trädgårdsritning - en ritning med material, belysning och växter
En skalenlig planritning i som visar trädgårdens utformning med förslag på hur trädgården kan disponeras med ytor, nivåer, funktioner, gångar, parkering, uteplatser, förråd, behov av murar, trappor, belysning mm. Markbeläggning, stensort, växtförslag och belysning ingår i ritningen.
Pris från 26 000 kr inkl. moms

Trädgårdsdesign med trädgårdsarkitekten Camilla Grägg

Våra ritningar är lättlästa och visar tydligt ytor och funktioner

Detaljritningar - anpassade enligt era behov

Pris: enligt offert beroende på projektets omfattning

Markritning - med materialförslag och markbeskrivning
En markritning med materialbeskrivning och anvisning inför markanläggning. Det innebär förslag på sort, storlek och mönsterläggning av stenmaterial, jordstruktur/djup av växtbäddar, förberedelser för belysningspunkter och vattenavrinning mm
Markritning är en mer detaljerad planering inför offertförfarande och säkerställande av entreprenaden.

Växtplan - planteringsplan med växtlista
En ritning med växtlista inkl. exakta växtnamn, mängdberäkning, plantering och skötselråd.

Belysningsplan - med armaturmodell och faktabeskrivning
En ritning med placering av ljuspunkter och armaturer. Bilder och faktabeskrivning ingår.

3D illustrationer - kan kompletteras för hela eller delar av trädgården
Bygglovsritningar - för ansökan om bygg- eller marklov till kommun av murar, plank, altan mm

Om så önskas något annat så behov anpassar vi detta.
Vi designar även personliga och konstnärliga trädgårdsytor, entré partier, altan- och pool miljöer, mönster på staket/plank mm. Vi utgår från husets karaktär och trädgårdens stil.

Trädgårdsdesign med trädgårdsarkitekten Camilla Grägg

Prissättningen för varje projekt styrs av tomtens förutsättningar och kundens önskemål

Våra kunder får alltid en offert och ett personligt och välanpassat förslag på arbetsmetoder enligt behov, tid och budget. Kostnaden av projektering och trädgårdsarkitektens arbete är oftast liten i förhållande till projektets totalkostnad. Däremot är arkitektens arbete mycket viktigt på grund av att det ger en stor inverkan på utformningen och upplevelsen av slutresultatet.

Trädgårdsdesign på distans

Vi erbjuder trädgårdsdesign på distans för er som inte bor i Stockholmsområdet. Planeringen och kundkontakten sker via telefon, e-mail eller postgång. Efter vårt första telefonsamtal skickar vi instruktioner till er om arbetsgången och om hur ni förbereder er med material.

Välkommen att kontakta oss för mer information

Cami Inredning&dSign 073-0948396 info@camidsign.se
.