Cami inredning och Dsign

Trädgårdsanläggning

Material, växter och design ska hålla över tid och därför är det viktigt att förarbetet och anläggningen utförs grundligt och korrekt. För att förverkliga visionen upprättas en projektplan med en trädgårdsritning i grunden. Större trädgårdsprojekt är en stor investering och kräver åtgärdsplan, anbudsunderlag, tidsplan, kostnadsberäkningar, inköp av växter och material, skickliga trädgårdsanläggare mm. Är man inte insatt i branschen kan det vara svårt att jämföra offerter, prata med anläggare om alternativa lösningar, fatta knepiga beslut och beställa material.

Trädgårdsdesign och anläggning med Cami dsign

Nya spännande stenmaterial från Starka Betong

Projekthandledning och rådgivning med Cami dSign

Cami dSign hjälper gärna till som projekthandledare med våra egna planerade projekt. Vi har kontakt med trädgårdsanläggare och följer upp arbetsgången enligt era önskemål. Vi hjälper till med support vid anläggning och planering av projektet, beställaren är dock alltid byggherren.

Vi hjälper gärna till med åtgärdsplanering och anbudsunderlag samt som rådgivare vid frågor eller eventuella förändringar från ursprungsritningar. Vi medverkar vid uppföljningar samt vid slutbesiktningar. Vi deltar gärna under hela processen, från första idén till färdigställandet. Att vara engagerad i hela processen försäkrar er att slutresultatet blir som det var tänkt.

Vi samarbetar med anläggare som utför markanläggning, stenläggning och snickeriarbeten. För våra projekt förmedlar vi kontaktuppgifter till anläggare som gärna återkommer med en offert för anläggningsarbetet. Vad kostar det då? En mycket grov tumregel, där naturligtvis lokala förhållanden påverkar kostnaden, är att beräkna arbetskostnaden till ca 2-4 ggr materialkostnaden.

Trädgårdsdesign och anläggning med Camidsign

Anläggning och plantering av trädgårdar

Rätt växt på rätt plats. Om så önskas kan Cami dSign slutföra anläggningen av er trädgård med inköp av växter, växtkomposition och utsättning av plantor samt plantering. I samarbete med plantskolor och växtleverantörer köper vi endast växter med god kvalitet till våra kunder. Friska växter med ett bra rotsystem som vi kontrollerar vid inköp. Vid plantering jordförbättrar vi med jord enligt växtsort och den befintliga jordmånen.

Vi hjälper även gärna till med inköp av krukor, jord/gödsel, belysning mm. Ni kan välja att anlita oss att sköta hela planteringsarbetet eller att vi utför planteringen tillsammans. Vi kommer överens om en ordning som passar er.

Välkommen att kontakta oss för mer information

Cami Inredning&dSign 073-0948396 info@camidsign.se