Cami inredning och Dsign

Bostadsrättsföreningar

Här presenterar vi 3 projekt för Brf som Cami dSign har utfört med tjänsterna:
planering&design - konsultation&handledning - växtkomposition och plantering

Brf Sjökalven i Stockholm - liten innergård för passage

Projektbeskrivning: Planering av en historisk innergård med nybyggnadsår 1888 av arkitekten Agi Lindegren. Brf:s önskemål var en stilren och lättskött innergård för passage.
Cami Inredning&dSign har utfört designarbetet samt inköp av krukor/växter och plantering

Trädgårdsdesign med Cami Inredning&dSign Trädgårdsdesign med Cami Inredning&dSign

Vårt arbete med innergården bygger på studier av fastighetens design
för att förena gamla tiders känsla med dagens ökade krav

Trädgårdsdesign med Cami Inredning&dSign

Asfalten är borta och renoveringen pågår av tätskiktet. Gården står på bjälklag.

Trädgårdsdesign av innergård med Cami Inredning&dSign

Vår design bygger på en genomtänkt stenläggning med mönsterläggning och ljuseffekter.
En symmetrisk form i centrum som ramar in gårdens "piazza"
och med runda former av lättskötta planteringar längs med gångstråken

Trädgårdsplanering innergård med Cami Inredning&dSign

Vi valde stenmodell med omsorg för att få en vacker gestaltning i enlighet med husets karaktär

Trädgårdsdesign innergård med Cami dSign Växtdesign med Cami Inredning&dSign

Växter och blommor från Cami Inredning&dSign Växter och blommor från Cami Inredning&dSign Växter och blommor från Cami Inredning&dSign

Växter och blommor från Cami Inredning&dSign Växter och blommor från Cami Inredning&dSign

Fastigheter finns under innergården därmed måste alla växter planteras i krukor. Offentlig miljö
ställer höga krav på växtval - anspråkslösa och tåliga växter med säsongsvariation

Trädgårdsdesign innergård med Cami Inredning&dSign

- Vi är mycket nöjda med Camillas arbete med att förnya vår innergård. Från att ha haft tråkig asfalt har vi nu fått fin natursten, vackra krukor med lättskötta växter och blommor. Med dekorativ belysning på marken och i krukor får vi en konstnärlig ljuseffekt om kvällarna.
Tack för all hjälp! Styrelsen Sjökalven 14/ Marie Myrin

Brf Rörstrand - innergård för samvaro, stråk och cykelförvaring

Projektbeskrivning: Trädgårdsdesign av en innergård i centrala Stockholm. Brf önskade få sittplatser för samvaro med lättskötta växter och en bra och funktionell cykelplats.

Cami dSign har utfört designarbete med ritningar och åtgärdsplaner, material- och växtförslag, anbudsbeskrivning för anläggare, inköp av krukor/växter och plantering av alla växter

Trädgårdsplanering med Cami dSign

Våra trädgårdsritningar har genomtänkta förslag och visar helhet, detaljer och proportioner.

Före

Trädgårdsdesign av innergård med Cami dSign

Trädgårdsdesign av innergård med Cami dSign

Trädgårdsdesign av innergård med Cami dSign

Trädgårdsdesign av innergård med Cami dSign

Efter ett år var virket torrt och klart för målning

- Vi är supernöjda med Cami dSigns insats. Innergården har fått ett nytt liv och användning, alla i huset uppskattar vårt lilla oas! Arbetet har löpt smidigt med bra kommunikation mellan oss och Camilla. Layouten skapar en fin rumskänsla och det finns en bra balans mellan funktion och estetik. Planteringarna ger bra blickfång och tar bort uppmärksamheten från cykelförvaringen som är en nödvändighet. Styrelsen Rörstrand 210/Kristiina Gilts

Brf Solregnet i Solna - stor innergård för lek och umgänge

Projektbeskrivning: Planering av innergård på 2200 kvm samt 16 stycken ingångar med entrépartier för bostadsrättsförening Solregnet i Solna. Vi har tagit fram idéer så som lekpark, naturpark, boulébana, flera olika sittplatser, bättre cykelplatser och snyggare entré ytor.

Cami Inredning&dSign har utfört inmätningar av ytor, idéskisser och planritningar i skala 1:200, växtförslag med växtlista, anbudsbeskrivningar för anläggare samt deltagit som designkonsult under hela processen.

Trädgårdsplanering med Cami dSign

Före

Trädgårdsdesign för bostadsrättsförening med Cami dSign

Trädgårdsdesign för bostadsrättsförening med Cami dSign

Före

Trädgårdsdesign för bostadsrättsförening med Cami dSign

Trädgårdsdesign för bostadsrättsförening med Cami dSign

Trädgårdsdesign för bostadsrättsförening med Cami dSign

Före

Trädgårdsdesign för bostadsrättsförening med Cami dSign

Vi sammanförde gungor och all övrig lek till en yta och skapade en Lekhörna. Nu kan barnen springa fritt mellan olika lekredskap medan föräldrarna har kontroll från sittplatser

Trädgårdsdesign för bostadsrättsförening med Cami dSign

Trädgårdsdesign för bostadsrättsförening med Cami dSign

Ny lekplatsutrustning och markbeläggning.
Det är tryggt för föräldrarna att ta barnen till en lekplats som är säker och håller hög kvalitet


- Stort tack till Camilla på Cami dSign för alla intressanta och genomtänkta förslag. Vi har haft en bra dialog under hela planeringsprocessen och är både nöjda och glada för all hjälp vi fått med idéer, ritningar och handledning. Styrelsen Solregnet/ Ida och Nina

Trädgårdsdesign med Cami dSign

Det finns alltid mycket att tänka på vid anläggning och förbättring av en trädgård. Då kan det kännas tryggt att anlita en professionell trädgårdsdesigner som har både yrkeserfarenhet och kunskap. Vi eftersträvar alltid att olika delar i designen ska komma till sin rätt när det gäller växter såväl som möbler, belysning, markbeläggning och övrig material.

Cami Inredning&dSign är medlem i Svenska Trädgårdsdesigners och är kvalitetssäkrad enligt deras normer. Mer info om våra tjänster hittar du här

Cami Inredning&dSign 073-0948396 info@camidsign.se
.